Website

Aan de samenstelling van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed.  Marinka Versteeg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Noch kan aan de inhoud rechten worden ontleent.

Het is mogelijk dat via www.marinkaversteeg.nl  toegang wordt verstrekt tot werk van derden. Dit kan direct toegankelijk zijn, maar ook in de vorm van toegang tot internetsites en/of informatie van derden. Marinka Versteeg kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. De cookiewet stelt dat de eigenaar van een website een informatieplicht heeft waarbij de bezoeker vooraf duidelijk geïnformeerd wordt over welke cookies worden geplaatst. Voor meer informatie over de cookies zie de privacy statement.

Toestemming cookies

 U dient als bezoeker uitdrukkelijk toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies. Over hoe deze toestemming vastgelegd dient te worden, is in de wet echter niets specifiek vastgelegd. Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik gemakkelijker te maken. Daarom gaat Marinka Versteeg er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de browserinstellingen zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Let wel, cookies zijn vaak technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer u kiest voor het weigeren van cookies, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw bezoek.

Publicaties

Marinka Versteeg biedt  door middel van verschillende publicaties informatie aan als een vorm van dienstverlening voor haar relaties en overige geïnteresseerden. Wij besteden veel zorg aan de samenstelling van informatie in deze publicaties. Marinka Versteeg kan nooit garanderen dat de aangeboden informatie op enig moment altijd volledig, juist of compleet is. Gelieve de aangeboden informatie dan ook niet te beschouwen als een (juridisch) advies van welke aard dan ook.

Marinka Versteeg kan niet garanderen dat het gebruik van informatie in onze publicaties geen inbreuk maakt op het recht van derden. Marinka Versteeg, draagt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de informatie uit de publicaties op onze site.

Als in de publicaties wordt verwezen door middel van hyperlinks naar websites die door derden worden onderhouden. Marinka Versteeg kan niet instaan of aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en/of de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Wij wijzen erop dat de informatie in de publicaties  op elk moment door
Marinka Versteeg kan worden gewijzigd en dat wij geen verplichting hebben tot het
actueel houden van onze publicaties.

Dit geldt voor al de publicaties van Marinka Versteeg. Zowel online als in geschreven print. Zowel voor de Praktijk Marinka Versteeg, Het merk Kenniscentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk van de Praktijk Marinka Versteeg en publicaties op persoonlijke titel. 

Disclaimer e-mail

De inhoud vanuit Marinka Versteeg gestuurde e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan, behalve dan na toestemming van Marinka Versteeg.

Deze e-mails en eventueel toegevoegde bijlage(n) zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen niettemin geen rechten worden ontleend. Marinka Versteeg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.