Bedrijfsmaatschappelijk werk voor werkgevers

Opdrachtgever worden en hoe dan verder

Bedrijfsmaatschappelijk werk richt zich op mensen in relatie tot hun werk. We begeleiden medewerkers met hun hulpvragen. We kunnen u ook  adviseren  over de begeleiding van medewerkers. Dit doen we zowel preventief als curatief. Bij bedrijfsmaatschappelijk werk voor werkgevers bent u de opdrachtgever. De hulpverlening is voornamelijk gericht op de samenwerking tussen de bedrijfsmaatschappelijk werker en uw medewerk als cliënt. Meer weten over onze werkwijze, klik hier.

 

Psychosociale begeleiding

Bij hulpverlening aan individuele medewerkers verliest de bedrijfsmaatschappelijk werker nooit de context uit het oog. Medewerkers functioneren in verschillende contexten, zoals een organisatie, een team en een gezin. Die kunnen zowel ziekmakend als helend zijn. 

Mensen kunnen veel hebben voordat ze klachten ontwikkelen. Vaak zien we een combinatie van klachten, waardoor werk moeilijker wordt of medewerkers uitvallen. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn. Doel is om de draaglast te verminderen en de draagkracht te vergroten.

Als u wilt zien voor welke type problemen u medewerkers kunt aanmelden, klik dan hier.

Gezondheidstoestand model

Consultatie en advies

Als bedrijfsmaatschappelijk werker kan ik gevraagd en ongevraagd advies geven over arbeidssituaties die het individu overstijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van een advies over het aanpakken van ziekteverzuim. De organisatie kan ook gebruik maken van mijn expertise in de vorm van een consult over specifieke situaties. Als een organisatie het ziekteverzuim goed onder controle heeft, dan verschuift vaak de focus naar andere problematieken. Dit vertaalt zich vaak van sociaal medische teams naar beleid medisch team.

Team coaching

Naast individuele problemen kunnen er samenwerkingsproblemen en conflicten ontstaan op teamniveau. Ook al heeft u een aparte positie, als leidinggevende maakt u deel uit van het team. U bent onderdeel van het systeem. Teamproblemen kunnen hardnekkig zijn en moeilijk op te lossen door de leidinggevende zelf. Een onafhankelijk derde kan dan een uitkomst zijn.

UW MEDEWERKER AANMELDEN

Bedrijfsmaatschappelijk werk werkt!