Door coaching reflecteren en leren

Reflectie

Reflectie is een vast onderdeel van de herregistratie. Dit kan ook doormiddel van coaching. Coaching is een vorm van leren die zich richt op ontwikkeling. Bij coaching gericht op herregistratie staat beroepsontwikkeling centraal. Het doel van reflecteren is dat je bewust, bekwaam gaat handelen. Je weet waarom je iets doet en wat de gevolgen zijn. 

Registerplein

Registerplein logo

Werkgerichte coching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij een coach op interactieve wijze de gecoachte tijdens de uitoefening van het beroep aanzet tot effectief gedrag in zijn of haar werk door:

(1) bewustwording en persoonlijke groei,
(2) het vergroten van zelfvertrouwen en
(3) het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.
Een coachingstraject wordt gehouden onder begeleiding van een gediplomeerde coach na afname van een intakegesprek. Van deze sessies wordt een (leer)verslag gemaakt.
(Bron: registerplein) 

Formulieren reflectie (herregistratie)

Bedrijfsmaatschappelijk werk gesprek

Leerverslag

Bij een leerverslag staat niet zozeer wat heb ik geleerd centraal. maar hoe heb ik geleerd. Het is een vorm van leren leren. 

Er zijn verschillende voorbeelden te vinden van leerverslagen. Belangrijke elementen om te beschrijven zijn:
– wat wil je leren?
– Normatieve inbreng: bijvoorbeeld tegen welke dilemma’s loop je aan en welke keuzes maak je. 
– Technisch-instrumentele inbreng:  wat doe en waarom en hoe verantwoord je dat?
– Persoonlijke inbreng: waarom vind je dit moeilijk en wat wil je leren, maar ook wil je dat je cliënten leren

 

COACHING REGISTERPLEIN

Heb jij behoefte aan coaching om je verder te ontwikkelen als beroepsbeoefenaar?