Sta jij sterk tegen ongewenst gedrag?

Voor organisaties

Voor organisaties is belangrijk om goed werkgeverschap, ongewenste omgangsvormen en integriteit goed verankerd te hebben in hun processen.  De Nederlandse Arbeidsinspectie verwacht van u dat u medewerkers en leidinggevende traint. Als vertrouwenspersoon helpen wij u ook met het ontwikkelen en verbeteren van uw beleid. We richten ons naast ongewenst gedrag gedrag ook op de cultuur in de organisatie. Dit doen we omdat het meeste gedrag in organisaties goed gaat. We koppelen dit aan waar de organisatie mee bezig is. Voor sommige organisaties is dat de RI&E en voor andere organisaties zijn dat de kernwaarden.

Voor melders

Vaak gaan medewerkers op een goede manier met elkaar om en is het prettig om op het werk te zijn. Bij ongewenste omgangsvormen is dat plezier je als medewerker ontnomen. We spreken bij ongewenst gedrag over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld/agressie en pesten. Bij integriteit gaat het misstanden op bedrijf en maatschappelijk niveau  De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon bestaan uit:

  • Opvang en begeleiding van melder (zowel formeel als informeel)
  • Voorlichting en PR
  • Beleidsadvisering en gevraagd en ongevraagd advies.

De gevolgen van ongewenst gedrag kunnen voor de melder ernstig zijn. Melders hebben vaak twijfel, ervaren loyaliteitsconflicten en soms ook stress en andere psychosociale problemen. Tot voor kort waren de gevolgen van integer gedrag vaak dat het functioneren van de melder onmogelijk gemaakt werd. De vertrouwenspersoon staat achter u als melder.

Onze dienstverlening

Ongewenst gedrag

Vertrouwenspersoon

Integriteit schending

laptop met wrong way tekst

Ons training aanbod

Bij- en nascholing consultatie & advies en vertrouwelijke gesprekken

Certificereing

Steeds meer bedrijven vragen om een extern gecertificeerd vertrouwenspersoon. Soms is er onduidelijkheid over wat een certificering is.  Een gecertificeerde vertrouwenspersoon heeft een registratie bij SKO Hobéon. Marinka Versteeg heeft een basisopleiding ongewenst gedrag gevolgd. Vervolgens een nascholing voor Integriteit. Marinka Versteeg heeft een Hobéon certificaat en is lid van de LVV.

Certificaat vertrouwenspersoon
Basisopleiding Vertrouwenspersoon
Certificaat Vertrouwenspersoon Integriteit
Opleidiing Vertrouwenspersoon Integriteit
Certificaat Hobén SKO
Certificaat register Vertrouwenspersonen

ONZE DIENSTVERLENING NODIG?

Voor vertrouwelijke gesprekken, consultatie, presentaties en trainingen.